JUSTERSÅGAR
Justersåg K300
Justersåg K400
Justersåg K500
BORDSFRÄSMASKINER
Bordsfräsmaskin GT3
Bordsfräsmaskin GT5
Bordsfräsmaskin GT45
Överfräsmaskin R800
RIKTHYVLAR OCH PLANHYVLAR
Rikthyvel PF400/500
Planhyvel PS63
KOMBINATIONSMASKINER
Plan- och rikthyvel PFS400/500
Såg- och fräsmaskin TS1500/2000
3000
BORRMASKINER
Centrumtappborrmaskin B21/27/35
HYVELMASKINER
Fyrsidshyvel UNIPLAN
Fyrsidshyvel FORMAT5
BANDSÅGAR
Bandsåg SA500/600/
700/800/900
BREDBANDPUTSMASKINER
Bredbandputsmaskin ALFA RR 1100
ÖVRIGA MASKINER
Fanérklippmaskin TA31
Fanérfogmaskin C92
Limspridare SC13.4
Press SI300
 

PF400 – PF500   RIKTHYVELTEKNISKA DATA   PF400 PF500
Bordstorlek mm 2 500
x 400
2 850
x 500
Max avverkningsdjup mm 8 8
Dimension tiltbart anhåll
från 0 grader/45 grader
mm 1 200
x 200
1 200
x 200
Diameter kutterblock med 4 knivstål mm 120 120
Motoreffekt kW 3 4
Varvtal spindel rpm 4 000 4 000
Överlastningsskydd och nödstopp


Enkel manöverpanel

Manuellt ställbart inmatningsbord via handrattStällbar sidolinjal
 « FÖREGÅENDE SIDA

 
 

  Marknadsföring och försäljning in Norden: Nils Myhrlund | Baldia AB | www.baldia.se | info@baldia.se | Tel +4627826400