JUSTERSÅGAR
Justersåg K300
Justersåg K400
Justersåg K500
BORDSFRÄSMASKINER
Bordsfräsmaskin GT3
Bordsfräsmaskin GT5
Bordsfräsmaskin GT45
Överfräsmaskin R800
RIKTHYVLAR OCH PLANHYVLAR
Rikthyvel PF400/500
Planhyvel PS63
KOMBINATIONSMASKINER
Plan- och rikthyvel PFS400/500
Såg- och fräsmaskin TS1500/2000
3000
BORRMASKINER
Centrumtappborrmaskin B21/27/35
HYVELMASKINER
Fyrsidshyvel UNIPLAN
Fyrsidshyvel FORMAT5
BANDSÅGAR
Bandsåg SA500/600/
700/800/900
BREDBANDPUTSMASKINER
Bredbandputsmaskin ALFA RR 1100
ÖVRIGA MASKINER
Fanérklippmaskin TA31
Fanérfogmaskin C92
Limspridare SC13.4
Press SI300
 

FORMAT5 HYVELTEKNISKA DATA    
Bredd arbetsstycke   mm 25/230
Höjd arbetsstycke mm 8/120
Längd bord   mm 2 000
Matningshastighet m/min 5–24
Diameter spindlar   mm Ø 40
Varvtal spindlar rpm 6 000
Matarhjul diameter   mm Ø 140
Underkutter Motor kW 4
  Verktygs-
diameter
mm 125
Höger sidokutter Motor kW 4
  Verktygs-
diameter
mm 125/160
Vänster sidokutter Motor kW 4
  Verktygs-
diameter
mm 125/160
Överkutter Motor kW 5,5
  Verktygs-
diameter
mm 125/160
Underkutter Motor kW 4
  Verktygs-
diameter
mm 125/160


Individuell motor för varje kutter

Höjdinställning av såväl kuttrar som riktbord


Pump för centralsmörjning


Digital manöverpanel


Enkel styrpulpet. Ställbart presstryck


Matning
« FÖREGÅENDE SIDA

 
 

  Marknadsföring och försäljning in Norden: Nils Myhrlund | Baldia AB | www.baldia.se | info@baldia.se | Tel +4627826400