JUSTERSÅGAR
Justersåg K300
Justersåg K400
Justersåg K500
BORDSFRÄSMASKINER
Bordsfräsmaskin GT3
Bordsfräsmaskin GT5
Bordsfräsmaskin GT45
Överfräsmaskin R800
RIKTHYVLAR OCH PLANHYVLAR
Rikthyvel PF400/500
Planhyvel PS63
KOMBINATIONSMASKINER
Plan- och rikthyvel PFS400/500
Såg- och fräsmaskin TS1500/2000
3000
BORRMASKINER
Centrumtappborrmaskin B21/27/35
HYVELMASKINER
Fyrsidshyvel UNIPLAN
Fyrsidshyvel FORMAT5
BANDSÅGAR
Bandsåg SA500/600/
700/800/900
BREDBANDPUTSMASKINER
Bredbandputsmaskin ALFA RR 1100
ÖVRIGA MASKINER
Fanérklippmaskin TA31
Fanérfogmaskin C92
Limspridare SC13.4
Press SI300
 

GT3  BORDFRÄSMASKIN MED FAST SPINDEL

TEKNISKA DATA

Bordstorlek mm 1 200 x 700
Spindel diameter mm 35
Max diameter profilfräs mm 250
Max diameter skivfräs mm 320
Spindelhöjd mm 144
Spindelns ställbarhet i höjdled mm 185
Motoreffekt kW 5,5
Spindelvarvtal rpm 3 000/6 000/
8 500/10 000
Diameter anslutningsstos på skyddshuv mm 120
Vikt netto kg 500Verkygsskydd i enlighet med CE-standard

Avläsning frässpindelns inställning


Manöverpanel
 
« FÖREGÅENDE SIDA 
 

  Marknadsföring och försäljning in Norden: Nils Myhrlund | Baldia AB | www.baldia.se | info@baldia.se | Tel +4627826400