JUSTERSÅGAR
Justersåg K300
Justersåg K400
Justersåg K500
BORDSFRÄSMASKINER
Bordsfräsmaskin GT3
Bordsfräsmaskin GT5
Bordsfräsmaskin GT45
Överfräsmaskin R800
RIKTHYVLAR OCH PLANHYVLAR
Rikthyvel PF400/500
Planhyvel PS63
KOMBINATIONSMASKINER
Plan- och rikthyvel PFS400/500
Såg- och fräsmaskin TS1500/2000
3000
BORRMASKINER
Centrumtappborrmaskin B21/27/35
HYVELMASKINER
Fyrsidshyvel UNIPLAN
Fyrsidshyvel FORMAT5
BANDSÅGAR
Bandsåg SA500/600/
700/800/900
BREDBANDPUTSMASKINER
Bredbandputsmaskin ALFA RR 1100
ÖVRIGA MASKINER
Fanérklippmaskin TA31
Fanérfogmaskin C92
Limspridare SC13.4
Press SI300
 

ALFARR1100 BREDBANDSPUTSMASKIN

TEKNISKA DATA

Arbetsbredd mm 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
Banddimension mm 1120x
2150
1120x
2150
1120x
2150
1120x
2150
1120x
2150
Putshöjd mm 160 160 160 160 160
Kalibreringsrulle, gummi, diameter mm 220 180 sh 85 180 sh 85 180 sh85 x
Kalibreringsrulle,
stål, diameter
mm x x x x 150
Kontaktvals,
diameter
mm x x 180/250 x 150
Slipsko, bredd mm x 50 x 50 50
Huvudmotor effekt kW 9 9 11 11 11
Bandhastighet m/sek 18 18 18/16 18/16 18/16
Motor, matarmatta kW 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Lyftmotor, bord, effekt kW 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Hårdhet, kalibrerings-
rullar, gummi
sh 25/85 x 40 x 40
Diameter, stos, spånutsug mm 160 160 160 160 160
Vikt netto kg 1 300 1 300 1 500 1 400 1 500
Stopptid, putsbandsbroms sek 2 2 2 2 2


• Pneumatisk putsbandsstyrning.

• Automatisk elektro-pneumatisk bandstyrning för den oscillerande bandrörelsen.

• Försedd med inmatningsskydd.

• Elektronisk styrutrustning. Styrpanel påp maskinens inmatningssida.

• 2 st rulle på vardera på maskinens in- och utmatningssida.

• Automatisk höjdjustering av arbetsbordet.« FÖREGÅENDE SIDA

 
 

  Marknadsföring och försäljning in Norden: Nils Myhrlund | Baldia AB | www.baldia.se | info@baldia.se | Tel +4627826400