JUSTERSÅGAR
Justersåg K300
Justersåg K400
Justersåg K500
BORDSFRÄSMASKINER
Bordsfräsmaskin GT3
Bordsfräsmaskin GT5
Bordsfräsmaskin GT45
Överfräsmaskin R800
RIKTHYVLAR OCH PLANHYVLAR
Rikthyvel PF400/500
Planhyvel PS63
KOMBINATIONSMASKINER
Plan- och rikthyvel PFS400/500
Såg- och fräsmaskin TS1500/2000
3000
BORRMASKINER
Centrumtappborrmaskin B21/27/35
HYVELMASKINER
Fyrsidshyvel UNIPLAN
Fyrsidshyvel FORMAT5
BANDSÅGAR
Bandsåg SA500/600/
700/800/900
BREDBANDPUTSMASKINER
Bredbandputsmaskin ALFA RR 1100
ÖVRIGA MASKINER
Fanérklippmaskin TA31
Fanérfogmaskin C92
Limspridare SC13.4
Press SI300
 

K300   JUSTERSÅG MED TILTBAR KLINGA

TEKNISKA DATA
Åkbart bord i strängsprutad aluminium.
Lagring via stålaxlar och linjärstyrningar.

Bordlängd mm 3 200
Bordbredd mm 355
Bordstorlek fast bord mm 1160x650
Klyvanhåll för bredd upp till mm 1250
Huvudmotoreffekt kW 4
Max klingdiameter mm 315
Varvtal huvudklinga r p m 4000
Förritsklinga som kan justeras utifrån
Samtliga aluminiumprofiler annodiserade


Utvändig inställning av förritsaggregat

Överliggande sågskydd för klinga med diameter max diameter 350 mm


Inställning av klyvanhåll


Manöverpanel


Teleskopbord med justerbar linjal för gersågning


Klingskydd för klinga upp till diameter 315 mm


Inställningsanordning för tiltning av klinga


Ställbara mekaniska anhåll

 « FÖREGÅENDE SIDA
 
 

  Marknadsföring och försäljning in Norden: Nils Myhrlund | Baldia AB | www.baldia.se | info@baldia.se | Tel +4627826400