JUSTERSÅGAR
Justersåg K300
Justersåg K400
Justersåg K500
BORDSFRÄSMASKINER
Bordsfräsmaskin GT3
Bordsfräsmaskin GT5
Bordsfräsmaskin GT45
Överfräsmaskin R800
RIKTHYVLAR OCH PLANHYVLAR
Rikthyvel PF400/500
Planhyvel PS63
KOMBINATIONSMASKINER
Plan- och rikthyvel PFS400/500
Såg- och fräsmaskin TS1500/2000
3000
BORRMASKINER
Centrumtappborrmaskin B21/27/35
HYVELMASKINER
Fyrsidshyvel UNIPLAN
Fyrsidshyvel FORMAT5
BANDSÅGAR
Bandsåg SA500/600/
700/800/900
BREDBANDPUTSMASKINER
Bredbandputsmaskin ALFA RR 1100
ÖVRIGA MASKINER
Fanérklippmaskin TA31
Fanérfogmaskin C92
Limspridare SC13.4
Press SI300
 

K500   JUSTERSÅG MED TILTBAR KLINGA

TEKNISKA DATA
Åkbart bord i strängsprutad aluminium.
Lagring via stålaxlar och linjärstyrningar.
Elektroniskt förval via touchscreen för programmering av upp- och nedmatning och tiltning av klinga.
DC-motorer för samtliga matningsrörelser.

Bordlängd mm 3 200
Bordbredd mm 400
Kaplängd m huvudklinga o förritsaggregat mm 3 200
Bordstorlek fast bord mm 1 200 x 700
Klyvanhåll för bredd upp till mm 1 250
Huvudmotor kW 5,5
Max klingdiameter mm 400
Varvtal huvuklinga rpm 4 000/6 000
Förritsaggregat som kan justeras utifrån kW 0,75

Klyvanhåll
Kraftigt dimensionerat klyvanhåll flyttbart på stålaxel via kulskruv
Styrpulpet touchscreen
Styrpulpet med touchscreen

Skyddshuv
Parallellupphängd skyddshuv
Förritsaggregat
Justering av förritsaggregat
Förritsaggregat
Kraftigt åkbart bord i aluminiumkonstruktion med
löprörelse på härdade stålaxlar


Förritsaggregat
Tvärgående åkbord i aluminium
Förritsaggregat
Klingskydd
Manöverpanel
Manöverpanel med startfunktioner

Förritsaggregat
jManuella anslag med digital lägesavläsning
Förritsaggregat
Stödanordning
« FÖREGÅENDE SIDA

 
 

  Marknadsföring och försäljning in Norden: Nils Myhrlund | Baldia AB | www.baldia.se | info@baldia.se | Tel +4627826400