JUSTERSÅGAR
Justersåg K300
Justersåg K400
Justersåg K500
BORDSFRÄSMASKINER
Bordsfräsmaskin GT3
Bordsfräsmaskin GT5
Bordsfräsmaskin GT45
Överfräsmaskin R800
RIKTHYVLAR OCH PLANHYVLAR
Rikthyvel PF400/500
Planhyvel PS63
KOMBINATIONSMASKINER
Plan- och rikthyvel PFS400/500
Såg- och fräsmaskin TS1500/2000
3000
BORRMASKINER
Centrumtappborrmaskin B21/27/35
HYVELMASKINER
Fyrsidshyvel UNIPLAN
Fyrsidshyvel FORMAT5
BANDSÅGAR
Bandsåg SA500/600/
700/800/900
BREDBANDPUTSMASKINER
Bredbandputsmaskin ALFA RR 1100
ÖVRIGA MASKINER
Fanérklippmaskin TA31
Fanérfogmaskin C92
Limspridare SC13.4
Press SI300
 

B21 – B27 – B35 CENTRUMTAPPBORRMASKINTEKNISKA DATA B21 B27 B35
Antal spindlar   21 27 35
Avstånd mellan spindlar mm 32 32 32
Avstånd mellan första och sista spindel mm 640 832 1088
Max borrdjup mm 70 70 70
Bordstorlek mm 900x
440
1090x
440
1494x
440
Max dimension mm 890x
3000
1080x
3000
1381x
3000
Rotation spindlar rpm 2800 2800 2800
Motor effekt kW 3 3 3
Lufttryck bar 6–8 6–8 6–8
Vikt kg 264 288 314


« FÖREGÅENDE SIDA 
 

  Marknadsföring och försäljning in Norden: Nils Myhrlund | Baldia AB | www.baldia.se | info@baldia.se | Tel +4627826400